Marrja e abdesit në banjë

Pyetja:

Esselamu alejkum!
A është e lejuar që abdes të marrim edhe në banjë, duke e pasur parasysh se në të përfshihet, përgjithësisht, edhe ËC-të?

Përgjigjja:

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim

Elhamdulil-lahi rab-bilalemine, ves-salatu ves-selamu ala resulina Muhamed s.a.v.s. ve ba’d

I nderuar sa i përket marrjes abdes në banjë, është veprim i lejuar dhe nuk paraqet ndonjë problem. Arsyeja është se banjat janë të pastra pavarësisht se janë të shoqëruara me WC. Aty nuk ka ndyrësirë, andaj edhe mund të marrish abdes pa problem.

Vall-llahu ealem

__________________
Jusuf Zimeri
Korrik, 2009
www.breziiri.com

Gjithashtu mund të lexoni


Vërejtje:
Në këtë rubrikë komentet janë të tepërta!