EDICIONI ONLINE |

Publikimi i fundit u shënua më 30 Tetor, 2014 | 21:20

Thënia të  çmuara të dijetarëve dhe thirrësve Islam

Thënia të çmuara të dijetarëve dhe thirrësve Islam

Aid El-Karni ” Vëllezër dhe motra, nëse programi dhe aktivitetet tuaja ditore gjatë këtij muaji janë të ngjashme me ato të muajve të kaluar atëherë kjo do të thotë se qëllimi i muajit të Ramazanit ende nuk është arritur nga ju dhe se mesazhi i tij ende nuk është kuptuar siç duhet “. Mustafa Husni [...]

SHËNIM

“Unë kam lindur dy herë, kur më lindi nëna ime dhe kur u bëra MUSLIMAN.” Sa nder i madh! (Bilali r.a.)

OPINIONE

Hixhreti
H. Sulejman Rexhepi
Shkatërrrimi i Mekës
Ziauddin Sardar