EDICIONI ONLINE |

Publikimi i fundit u shënua më 1 Gusht, 2014 | 17:43

Kujdes se kujt i transmetoni hadithet e Muhamedit a.s

Kujdes se kujt i transmetoni hadithet e Muhamedit a.s

Abdullah ibn Mes’udi r.a ka thënë: “Nëse disa njerëzve u transmeton ndonjë hadith të cilin ata nuk mund ta kuptojnë, atëherë me atë, mes tyre do të futësh fitnen dhe konfuzionin.” (Muslimi). Nisur nga kjo çdo person duhet të jetë i kujdesshëm në përcjelljen e fjalëve, sidomos në fjalët e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s. [...]

SHËNIM

” Sikur Sahabët ta kishin kuptuar Islamin ashtu si po e kuptojmë ne sot, kurrë nuk do ta kishin nxjerrë nga shkretira arabe” Prof. Dr. Ratib Nabulsi