EDICIONI ONLINE |

Publikimi i fundit u shënua më 18 Prill, 2014 | 16:29

Lëvizja tradicionaliste vehabiste apo thirrja e Muhammed ibn Abdulvehhabit

Lëvizja tradicionaliste vehabiste apo thirrja e Muhammed ibn Abdulvehhabit

Hyrje Tradicionalistët islamë apo selefinjtë[1] janë lëvizje e cila lindi si rezultat i mësimit dhe veprimit të reformatorit nga gadishulli arab, shejh Muhammed ibn Abdulvehhabi (1703-1787). U lind në Ujejneh, afër Rijadit, krahina e Nexhdit, nga një familje autoritative, që i përkiste medhhebit hanbelist. Babai i tij ishte gjykatës në qytetin e tij. Edhe i [...]

SHËNIM

“Më e lëvdueshme është, që dikush prej jush ta mbush gojën e tij me dhé, se sa ta mbush atë me haram.” — Hadith

OPINIONE

Islami ynë
Dritan Hila