EDICIONI ONLINE |

Publikimi i fundit u shënua më 31 Gusht, 2014 | 21:07

Evliatë e Allahut 8

Evliatë e Allahut 8

Pjesa e tetë: Allahu i do ata Evlija Kiram – Miqtë e ALLAHUT Allahu i do ata, kështu që edhe ne duhet ti duam. Allahu xhele shanuhu thotë në Kur’anin Fisnik: “A nuk janë vërtet Ewlijatë (të dashurit, miqtë) e Allahut pa frikë e brengosje?”, [Surja 10 Junus ajeti 62]. Ky ajet tregon se ka [...]

SHËNIM

” Sikur Sahabët ta kishin kuptuar Islamin ashtu si po e kuptojmë ne sot, kurrë nuk do ta kishin nxjerrë nga shkretira arabe” Prof. Dr. Ratib Nabulsi